Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2022 - ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2022/2023r. - znak sprawy 4/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 21.04.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

165585,60 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 64 2022-04-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy doc 78 2022-04-08
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30 2022-04-08
Załącznik nr 3 Wzór umowy doc 69 2022-04-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 74 2022-04-26
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-04-21
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2022-04-08
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 137 2022-04-08