Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2022 - ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2022/2023r. - znak sprawy 4/2022

Informacje o zamówieniu
ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2022/2023r. - znak sprawy 4/2022
4/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-04-21 09:00:00
2022-04-21 09:30:00
2022-05-20

: 2022-04-08 09:51:24
: Madera Grzegorz