Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

8/2021 - DOSTAWA OWOCÓW, WARZYW I PODOBNYCH PRODUKTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ w 2022r.

Data publikacji: 22.11.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
95043,22 zł brutto
Zadanie 2 -
170186,53 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 81 2021-10-08
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zał. nr 3 Wzór umowy docx 37 2021-10-08
Załącznik nr 1a xlsx 25 2021-10-08
Załącznik nr 1b xlsx 25 2021-10-08
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 30 2021-10-08
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 99 2021-11-25
Informacja z otwarcia ofert pdf 49 2021-11-22
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 22 2021-10-14
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 148 2021-10-08