Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2021 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE

Data publikacji: 26.07.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
16584,88 zł brutto
Zadanie 2 -
74920,21 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik 1a xlsx 21 2021-07-05
Załącznik 1b xlsx 24 2021-07-05
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy docx 37 2021-07-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Znak sprawy 4_2021 pdf 87 2021-07-27
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2021-07-26
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2021-07-09
Ogłoszenie o zamówieniu nr sprawy 4_2021 pdf 119 2021-07-05
SWZ - na dostawę procedura uproszczona pdf 432 2021-07-05
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 30 2021-07-05