Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2021 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE
4/2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-07-26 09:00:00
2021-07-26 09:30:00
2021-08-24

: 2021-07-05 09:36:58
: Madera Grzegorz