Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2023 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 4/2023

Data publikacji: 12.04.2023, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
38697,14 zł brutto
Zadanie 2 -
134025,06 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 79 2023-03-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1a Formularz oferty xlsx 19 2023-03-09
Załącznik nr 1b Formularz oferty xlsx 23 2023-03-09
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 31 2023-03-09
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy warzyw i owoców docx 38 2023-03-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.04.2023 pdf 100 2023-04-20
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2023-04-12
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 41 2023-03-09
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152 2023-03-09