Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

4/2023 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 4/2023
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 4/2023
4/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-04-12 09:00:00
2023-04-12 09:30:00
2023-05-11

: 2023-03-09 08:37:51
: Madera Grzegorz