Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.7.2021 - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kaliskiej, Niecałej i Słonecznej w miejscowości Stawiszyn
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 07.10.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

400000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie pdf 127 2021-09-23
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 281 2021-09-23
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47 2021-09-23
Opis - PRZYŁĄCZA PRZYEBUDOWW (WYMIANA) pdf 235 2021-09-23
Opis do planu zagospodarowania terenu pdf 151 2021-09-23
Opis techniczny pdf 235 2021-09-23
Projekt umowy docx 40 2021-09-23
Rys.nr 3 pdf 487 2021-09-23
Rys.nr 3 przyłącza pdf 226 2021-09-23
Rys.nr 4 pdf 318 2021-09-23
Rys.nr 4 przyłącza pdf 232 2021-09-23
Rys.nr 5 pdf 240 2021-09-23
Rys.nr 5 przyłącza pdf 238 2021-09-23
Rys.nr 6 pdf 204 2021-09-23
Rys.nr 6 przyłącza pdf 129 2021-09-23
stawiszyn_mapa - Arkusz 1 - PRZYŁĄCZA pdf 844 2021-09-23
stawiszyn_mapa - Arkusz 1 - Rys. nr 1 pdf 796 2021-09-23
stawiszyn_mapa - Arkusz 2 - PRZYŁĄCZA pdf 518 2021-09-23
stawiszyn_mapa - Arkusz 2 - Rys. nr 2 pdf 455 2021-09-23
Wykaz dostaw lub usług doc 36 2021-09-23
Wykaz osób doc 35 2021-09-23
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56 2021-09-23
Załacznik nr 2-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41 2021-09-23
załącznik nr 3-Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 34 2021-09-23
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 60 2021-10-21
Powiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 63 2021-10-20
Informacja z otwarcia ofert pdf 54 2021-10-07
kosztorys ofertowy pdf 221 2021-09-23
kosztorys slepy_2 pdf 406 2021-09-23
przedmiar robot pdf 132 2021-09-23
przedmiar robot_2 pdf 517 2021-09-23