Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.7.2021 - Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kaliskiej, Niecałej i Słonecznej w miejscowości Stawiszyn

Informacje o zamówieniu
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Kaliskiej, Niecałej i Słonecznej w miejscowości Stawiszyn
PFiZP 271.7.2021
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2021-10-07 10:00:00
2021-10-07 10:15:00
2021-11-05

: 2021-09-23 14:47:58
: Grzelaczyk Angelika