Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

2/2022 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ - ZNAK SPRAWY 2/2022

Data publikacji: 30.03.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
29040,00 zł brutto
Zadanie 2 -
109229,30 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 77 2022-03-09
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy docx 37 2022-03-09
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 99 2022-04-04
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 25 2022-03-30
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 24 2022-03-09
Ogłoszenie o zamówieniu znak sprawy 2_2022 pdf 148 2022-03-09
Załącznik nr 1a do SWZ xlsx 19 2022-03-09
Załącznik nr 1b do SWZ xlsx 23 2022-03-09
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu docx 29 2022-03-09