Zamawiający
Szpital Miejski w Morągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dąbrowskiego 16
14-300 Morąg
Tel.: 897574231
Faks: 7574593
Adres strony internetowej: www.szpitalmorag.pl

11/2022 - Dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych

Data publikacji: 21.07.2022, godz. 11:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
30000,00 zł brutto
Zadanie 2 -
15000,00 zł brutto
Zadanie 3 -
3000,00 zł brutto
Zadanie 4 -
40000,00 zł brutto
Zadanie 5 -
16000,00 zł brutto
Zadanie 6 -
26000,00 zł brutto
Zadanie 7 -
10000,00 zł brutto
Zadanie 8 -
5000,00 zł brutto
Zadanie 9 -
3000,00 zł brutto
Zadanie 10 -
10000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie nr 2022BZP 00240961 z dnia 2022-07-06 pdf 215 2022-07-06
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety docx 65 2022-07-06
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy doc 41 2022-07-06
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy xlsx 28 2022-07-06
Załącznik nr 3 - Wzór umowy docx 26 2022-07-06
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu doc 32 2022-07-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Powiadomienie o unieważnieniu zadań docx 22 2022-07-28
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pakiety (procedura upros docx 28 2022-07-28
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) docx 26 2022-07-21
Odpowiedzi na pytania część 2 docx 20 2022-07-18
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 38 2022-07-18
Odpowiedzi na pytania docx 26 2022-07-13