Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

5/2022 - SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W RADYNI W RAMACH ZADANIA: "REMONT BUDYNKU DPS W KLISINIE FILIA W RADYNI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - znak sprawy 5/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 16.05.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

98382,02 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 85 2022-05-05
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy xlsx 43 2022-05-05
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 30 2022-05-05
Załącznik nr 3 Umowa na dostawę materiałów budowlanych docx 46 2022-05-05
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 86 2022-05-17
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-05-16
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 36 2022-05-09
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 150 2022-05-05