Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

5/2022 - SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W RADYNI W RAMACH ZADANIA: "REMONT BUDYNKU DPS W KLISINIE FILIA W RADYNI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - znak sprawy 5/2022

Informacje o zamówieniu
SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE FILIA W RADYNI W RAMACH ZADANIA: "REMONT BUDYNKU DPS W KLISINIE FILIA W RADYNI Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" - znak sprawy 5/2022
5/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-16 09:00:00
2022-05-16 09:30:00
2022-06-14

: 2022-05-05 11:17:32
: Madera Grzegorz