Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

16/2022 - DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 16/2022
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 24.11.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

111544,20 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) doc 70 2022-11-02
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1 Formularz oferty xlsx 21 2022-11-02
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 31 2022-11-02
Załącznik nr 3 Wzór umowy docx 37 2022-11-02
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pdf 47 2022-12-15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert 28.11.2022r. pdf 80 2022-11-28
Informacja z otwarcia ofert doc 25 2022-11-24
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 25 2022-11-07
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 141 2022-11-02