Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

16/2022 - DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 16/2022
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA JAJ SPOŻYWCZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE/ W 2023r. Znak sprawy 16/2022
16/2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2022-11-24 09:00:00
2022-11-24 09:30:00
2022-12-23

: 2022-11-02 14:20:00
: Madera Grzegorz