Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.5.2021 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 05.07.2021, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

803500,00 zł brutto
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 47 2021-06-24
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49 2021-06-24
Wykaz dostaw lub usług doc 35 2021-06-24
Wzór oferty na dostawy doc 60 2021-06-24
Załącznik nr 6 do SWZ- umowa doc 63 2021-06-24
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 41 2021-06-24
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o wykonaniu umowy pdf 50 2021-08-13
Ogłoszenie o wyniku postępowania pdf 61 2021-08-13
Informacja z otwarcia ofert pdf 55 2021-07-05
Ogłoszenie pdf 97 2021-06-24
SWZ- PFiZP 271.5.2021 pdf 196 2021-06-24
Załącznik nr 7 doc 234 2021-06-24