Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.5.2021 - Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie

Informacje o zamówieniu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie
PFiZP 271.5.2021
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-07-05 10:00:00
2021-07-05 10:15:00
2021-08-03

: 2021-06-24 12:45:53
: Grzelaczyk Angelika