Zamawiający
SIM Małopolska Sp.z o.o.
ul. Rynek 16
32-800 Brzesko
Tel.: 570835635
Faks:
Adres strony internetowej: www.simmalopolska.pl

1/ZP/1/2021 - Opracowanie szesnastu kompletnych wielobranżowych koncepcji architektoniczno - urbanistycznych (projektów koncepcyjnych)

Data publikacji: 11.01.2022, godz. 10:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
58630,00 zł brutto
Zadanie 2 -
85800,00 zł brutto
Zadanie 3 -
92949,99 zł brutto
Zadanie 4 -
132275,00 zł brutto
Zadanie 5 -
114400,00 zł brutto
Zadanie 6 -
85800,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 189 2021-12-21
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 209 2021-12-21
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Formularz oferty doc 166 2021-12-21
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 70 2021-12-21
Projekt umowy doc 131 2021-12-21
Szczegółowy opis zamówienia docx 53 2021-12-21
Wykaz usług doc 46 2021-12-21
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 48 2021-12-21
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 1 doc 45 2022-01-06
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) nr 2 doc 49 2022-01-06
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19 2022-01-11
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 106 2022-01-11