Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej w Klisinie
Klisino 100
48-118 Lisięcice
Tel.: 774857593
Faks:
Adres strony internetowej: https://dps-klisino.pl

6/2022 - DOSTAWA WARZYW I OWOCÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I BLISZCZYCE - ZNAK SPRAWY 6/2022

Data publikacji: 01.08.2022, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Zadanie 1 -
31605,00 zł brutto
Zadanie 2 -
90147,70 zł brutto
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
SWZ - na dostawę i usługi (TP bez negocjacji) - pakiety doc 78 2022-07-20
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Załącznik nr 1a Formularz ofertowy xlsx 21 2022-07-20
Załącznik nr 1b Formularz ofertowy xlsx 24 2022-07-20
Załącznik nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 31 2022-07-20
Załącznik nr 3 Wzór umowy na dostawy docx 37 2022-07-20
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pdf 105 2022-08-05
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 26 2022-08-01
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia pdf 41 2022-07-21
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 152 2022-07-20