Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-37/21/13 - Dostawa 6-ciu stacji służących do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych z potwierdzaną infekcją SARS-CoV-2 z oprogramowaniem do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z Przebiegu Znieczulenia na Bloku Operacyjnym
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 14.12.2021, godz. 09:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

250000,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ogłoszenie o zamówieniu pdf 162 2021-12-03
Zmiany treści ogłoszenia
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
zmiana ogłoszenia pdf 39 2021-12-07
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja warunków zamówienia doc 303 2021-12-03
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
1_załącznik opis przedmiotu zamówienia doc 103 2021-12-03
2_załącznik prezentacja doc 36 2021-12-03
3_ załącznik FORMULARZ OFERTY docx 22 2021-12-03
4_ załącznik OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW docx 17 2021-12-03
5_ załącznik OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA docx 16 2021-12-03
6_ załącznik OŚWIADCZENIE O AKTUALNOŚCI INFORMACJI docx 17 2021-12-03
7_załącznik oświadczenie wyroby medyczne docx 15 2021-12-03
Zapytania do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
wyjaśnienie treści swz pdf 46 2021-12-07
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
informacja o wyborze oferty pdf 53 2022-01-11
informacja z otwarcia ofert pdf 41 2021-12-14