Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-10/21/27 - Usługa konserwacji instalacji telefonicznej i światłowodowej
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Data publikacji: 10.05.2021, godz. 08:00


Zamawiający, działając w trybie art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, informuje że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

80900,00 zł brutto
Ogłoszenie
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 111 2021-04-27
Specyfikacja
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Specyfikacja Warunków Zamówienia doc 276 2021-04-27
Załączniki do specyfikacji
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY (2) docx 19 2021-04-27
ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (1) docx 17 2021-04-27
ZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ OSÓB docx 15 2021-04-27
ZAŁĄCZNIK NR 4 OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (1) docx 16 2021-04-27
Inne dokumenty
Nazwa Typ Rozmiar (KB) Data publikacji
Wybór oferty pdf 67 2021-05-19
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia pdf 32 2021-05-10
Informacja z otwarcia ofert pdf 39 2021-05-10