Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.10.2022 - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierch Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Wierch Rusiński w Bukowinie Tatrzańskiej
IZW.271.1.10.2022
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2022-06-10 10:00:00
2022-06-10 10:30:00
2022-07-09

: 2022-05-26 13:53:13
: Janczy Grzegorz