Zamawiający
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0477221809
Faks:
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/cskmswia

PIMMSWIA-2375/13/02/02/2024 - Zakup i sukcesywna dostawa wkładów do wstrzykiwaczy automatycznych do rezonansu, systemów do zamykania naczyń oraz drenów

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywna dostawa wkładów do wstrzykiwaczy automatycznych do rezonansu, systemów do zamykania naczyń oraz drenów
PIMMSWIA-2375/13/02/02/2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-04-03 09:00:00
2024-04-03 09:15:00
2024-07-01

: 2024-02-27 09:23:24
: Darowski Sergiusz