Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.3.2024 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej w podziale na dwa zadania częściowe
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bukowinie Tatrzańskiej w podziale na dwa zadania częściowe
IZW.271.1.3.2024
Tryb podstawowy z możliwością negocjacji
Roboty budowlane
2024-03-04 10:00:00
2024-03-04 10:30:00
2024-04-02

: 2024-02-16 11:59:30
: Janczy Grzegorz