Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-23/21/13 - Dostawa 6-ciu stacji służących do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych z potwierdzaną infekcją SARS-CoV-2 z oprogramowaniem do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z Przebiegu Znieczulenia na Bloku Operacyjnym

Informacje o zamówieniu
Dostawa 6-ciu stacji służących do zdalnego monitorowania pacjentów pediatrycznych z potwierdzaną infekcją SARS-CoV-2 z oprogramowaniem do tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej z Przebiegu Znieczulenia na Bloku Operacyjnym
PN-23/21/13
Tryb podstawowy
Dostawy
2021-09-30 09:00:00
2021-09-30 09:30:00
2021-10-29

: 2021-09-22 13:59:09
: Kisiel Iwona