Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-34/2022 - Dostawa serwerów plików wraz z dyskami twardymi na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Dostawa serwerów plików wraz z dyskami twardymi na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-34/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-11-29 09:00:00
2022-11-29 10:00:00
2022-12-28

: 2022-11-17 16:16:59
: Rajczyk Alicja