Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-26/2022 - Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków
DZP-271-26/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2022-12-05 09:00:00
2022-12-05 10:00:00
2023-03-04

: 2022-11-15 14:48:37
: Rajczyk Alicja