Zamawiający
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań
Tel.: 616162505, 616162506
Faks:
Adres strony internetowej: www.szoz.pl

ADZP-381-34/24 - Sukcesywna dostawa obłożeń

Informacje o zamówieniu
Sukcesywna dostawa obłożeń
ADZP-381-34/24
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-05-16 09:00:00
2024-05-16 10:00:00
2024-08-13

: 2024-04-11 10:59:59
: Królska Katarzyna