Zamawiający
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań
Tel.: 616162505, 616162506
Faks:
Adres strony internetowej: www.szoz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Sygnatura Temat Termin składania
ADZP-381-A-307/23 Odśnieżanie dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli 01.12.2023
10:00:00