Zamawiający
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań
Tel.: 616162500
Faks:
Adres strony internetowej: www.szoz.pl

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń