Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.033.Zp.2022 - Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.033.Zp.2022
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-10-21 09:00:00
2022-10-21 09:30:00
2023-01-18

: 2022-09-19 09:15:14
: Tabor Piotr