Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-4/2023 - Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-4/2023
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-03-02 09:00:00
2023-03-02 10:00:00
2023-03-31

: 2023-02-22 13:42:24
: Rupniewska Magdalena