Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-37/2022 - Udostępnienie w drodze licencji platformy zdalnego dostępu do treści

Informacje o zamówieniu
Udostępnienie w drodze licencji platformy zdalnego dostępu do treści
DZP-271-37/2022
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-01-12 09:00:00
2023-01-12 10:00:00
2023-04-11

: 2022-12-16 15:18:16
: Rajczyk Alicja