Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-7/2023 - Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o. w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku

Informacje o zamówieniu
Świadczenie usług sprzątania na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o. w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku
DZP-271-7/2023
Tryb podstawowy
Usługi
2023-03-03 09:00:00
2023-03-03 10:00:00
2023-04-01

: 2023-02-23 14:24:37
: Rupniewska Magdalena