Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-39/2022 - Dostawa kompleksowego systemu do ewidencji środków trwałych

Informacje o zamówieniu
Dostawa kompleksowego systemu do ewidencji środków trwałych
DZP-271-39/2022
Tryb podstawowy
Dostawy
2023-01-18 09:00:00
2023-01-18 10:00:00
2023-02-16

: 2022-12-30 14:03:15
: Rajczyk Alicja