Zamawiający
Kraków5020 sp. z o.o.
Marii Konopnickiej 17
30-302 Kraków
Tel.: +48 510 262 711
Faks:
Adres strony internetowej: http://k5020.pl/

DZP-271-15/2023 - Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.

Informacje o zamówieniu
Dostawa licencji oprogramowania na potrzeby Kraków5020 sp. z o.o.
DZP-271-15/2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2023-10-24 09:00:00
2023-10-24 10:00:00
2023-11-22

: 2023-10-16 12:08:00
: Rupniewska Magdalena