Zamawiający
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Niepodległości 8
44-190 Knurów
Tel.: 3319202
Faks: 3319304
Adres strony internetowej: https://szpitalknurow.pl/

DZ/8/2024 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów
DZ/8/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Dostawy
2024-06-12 09:00:00
2024-06-12 09:30:00
2024-07-11

: 2024-05-29 14:16:52
: Połatyński Łukasz