Zamawiający
Szpital w Knurowie Sp. z o.o.
Niepodległości 8
44-190 Knurów
Tel.: 32 3319202
Faks:
Adres strony internetowej: https://szpitalknurow.pl/

Roboty budowlane
Brak ogłoszeń
Dostawy
Brak ogłoszeń
Usługi
Brak ogłoszeń