Zamawiający
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku
ul. Kościuszki 1
37-400 Nisko
Tel.: 8416 703
Faks: 8146 704
Adres strony internetowej: www.szpital-nisko.pl

Z.II.260.040.Zp.2021 - Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku

Informacje o zamówieniu
Dostawa leków do Apteki Szpitalnej Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
Z.II.260.040.Zp.2021
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-10-27 10:30:00
2021-10-27 11:00:00
2022-01-24

: 2021-09-24 09:55:13
: Tabor Piotr