Zamawiający
Gmina i Miasto Stawiszyn
Szosa Pleszewska 3
62-820 Stawiszyn
Tel.: 7528079
Faks: 7528097
Adres strony internetowej: http://stawiszyn.pl/bip

PFiZP 271.4.2021 - Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn, od km 279+000 do km 281+900- w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego"

Informacje o zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania: "Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Zbiersk - Stawiszyn, od km 279+000 do km 281+900- w zakresie budowy ścieżki rowerowej i kanału technologicznego"
PFiZP 271.4.2021
Tryb podstawowy
Usługi
2021-06-07 10:00:00
2021-06-07 10:15:00
2021-07-06

: 2021-05-27 13:10:16
: Grzelaczyk Angelika