Zamawiający
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Powstańców Warszawy 5
85-681 Bydgoszcz
Tel.: 261 417 001; 261 417 364
Faks:
Adres strony internetowej: www.10wsk.mil.pl

53/2024 - Usługi telefonii komórkowej, mobilnego Internetu, dostawę fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych tj. modemów, tabletów wraz z kartami SIM

Informacje o zamówieniu
Usługi telefonii komórkowej, mobilnego Internetu, dostawę fabrycznie nowych aparatów telefonii komórkowej i urządzeń transmisji danych tj. modemów, tabletów wraz z kartami SIM
53/2024
Tryb podstawowy bez negocjacji
Usługi
2024-05-16 08:00:00
2024-05-16 09:00:00
2024-06-14

: 2024-04-18 13:54:21
: SIEREK Marta