Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-14/22/29 - Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do Zakładu Immunologii Klinicznej w UDSK

Informacje o zamówieniu
Dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do Zakładu Immunologii Klinicznej w UDSK
PN-14/22/29
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2022-07-07 08:00:00
2022-07-07 09:00:00
2022-10-04

: 2022-05-24 09:36:42
: Krajewska Anna