Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-5/21/27 - KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ PLATFORMY SCHODOWEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Informacje o zamówieniu
KONSERWACJA DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ PLATFORMY SCHODOWEJ DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PN-5/21/27
Tryb podstawowy
Usługi
2021-03-26 10:00:00
2021-03-26 10:30:00
2021-04-24

: 2021-03-17 13:29:08
: Kisiel Iwona