Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.30.2023 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gnojnik
RIiD.271.30.2023
Przetarg nieograniczony
Usługi
2023-11-14 10:00:00
2023-11-14 10:15:00
2023-12-31

: 2023-10-13 09:51:24
: Gagatek Sabina