Zamawiający
Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Tel.: 0477221809
Faks:
Adres strony internetowej: https://www.gov.pl/web/cskmswia

PIMMSWIA-2375/02/02/03/2024 - Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Informacje o zamówieniu
Zakup i sukcesywna dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
PIMMSWIA-2375/02/02/03/2024
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2024-03-28 10:00:00
2024-03-28 10:05:00
2024-06-25

: 2024-02-23 14:20:46
: Tomaszewski Bartosz