Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.6.2023 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie

Informacje o zamówieniu
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gosprzydowa -Rotowskie
RIiD.271.6.2023
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2023-03-24 09:00:00
2023-03-24 09:15:00
2023-04-22

: 2023-03-08 10:50:49
: Gagatek Sabina