Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN - 16/21/10 - Dostawa pomp insulinowych do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

Informacje o zamówieniu
Dostawa pomp insulinowych do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku
PN - 16/21/10
przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-04 08:00:00
2021-11-04 09:00:00
2022-02-01

: 2021-10-01 09:36:05
: Krajewska Anna