Zamawiający
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adama Wrzoska 1
60-663 Poznań
Tel.: 616162500
Faks:
Adres strony internetowej: www.szoz.pl

ADZP-381-29/22 - "Sukcesywna dostawa sprzętu ortopedycznego"

Informacje o zamówieniu
"Sukcesywna dostawa sprzętu ortopedycznego"
ADZP-381-29/22
Tryb podstawowy
Dostawy
2022-05-16 09:00:00
2022-05-16 10:00:00
2022-06-14

: 2022-05-05 06:51:07
: Królska Katarzyna