Zamawiający
Gmina Gnojnik
Gnojnik 363
32-864 Gnojnik
Tel.: 146869600
Faks: 6869600
Adres strony internetowej: www.gnojnik.pl

RIiD.271.8.2022 - Poprawa dostępności komunikacyjnej w msc. Gnojnik

Informacje o zamówieniu
Poprawa dostępności komunikacyjnej w msc. Gnojnik
RIiD.271.8.2022
Tryb podstawowy bez negocjacji
Roboty budowlane
2022-10-12 09:00:00
2022-10-12 09:15:00
2022-11-10

: 2022-09-27 13:28:44
: Gagatek Sabina