Zamawiający
Gmina Bukowina Tatrzańska
Długa 144
34-530 Bukowina Tatrzańska
Tel.: 2000870
Faks: 2000879
Adres strony internetowej: ugbukowinatatrzanska.pl

IZW.271.1.6.2022 - Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Zgłoś udział w postępowaniu

Informacje o zamówieniu
Remont nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
IZW.271.1.6.2022
Tryb podstawowy
Roboty budowlane
2022-04-04 10:00:00
2022-04-04 10:30:00
2022-05-03

: 2022-03-18 11:00:45
: Janczy Grzegorz