Zamawiający
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
Jerzego Waszyngtona 17
15-274 Białystok
Tel.: 7450595
Faks: 7450595
e-mail: zp@udsk.pl
Adres strony internetowej: https://udsk.pl/zp

PN-34/21/10 - DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C

Informacje o zamówieniu
DOSTAWA APARATU RTG Z RAMIENIEM C
PN-34/21/10
Przetarg nieograniczony
Dostawy
2021-11-26 09:00:00
2021-11-26 09:30:00
2022-02-23

: 2021-11-15 09:17:01
: Kisiel Iwona